Hedeflerimiz ve Amaçlarımız

HEDEFLERİMİZ

   Hizmet alan ve paydaşlarına saygılı ve duyarlı:

Hizmet alan ve paydaşlarıyla ilişkilerinde sorunlara duyarlı yaklaşan ve her koşulda saygısını kaybetmeyen.

Katılımcı, yaratıcı ve işbirliğine inanan ekip çalışması yürüten:

Katılımcı personel anlayışı ile Başkanlığımızda ekip çalışması ön planda tutularak, tüm personelin fikirleri alınan, yaratıcı fikirlere fırsat veren, birbirine inanan ve güvenen personele sahip olan.

İş disiplinine ve özveriye sahip:

Kurum kültürü çerçevesinde iş disiplinine sahip, nitelikli ve menfaat gözetmeksizin özverili hizmet veren.

İdealist:

Başkanlığımız vizyonu gereği yürütmekte olduğu görevi en iyi şekilde yapmaya çalışanı.

Fırsat eşitliği yaratan:

Başkanlık bünyesinde çalışan tüm personele eşit koşullar sağlayarak fırsat eşitliğine önem veren.

Lider, öncü ve örnek:

Başkanlığımız misyon ve vizyonu gereği yürütmekte olduğu işlere en önce adapte olan, diğer kurumlara örnek teşkil eden hizmet anlayışı ile lider olan.

Mükemmeli arayan:

Üniversitemizin “Daha ileriye, en iyiye” ilkesi gereği en iyiyi yakalamaya çalışan, mükemmel hizmet için gayret sarf eden.

Hizmette profesyonelliğe odaklı:

Verilen hizmetlerin en iyi şekilde yerine getirmek için profesyonel bir tutum gösteren.

Yenilikçi:

Daha hızlı ve kaliteli bir hizmet için, değişen dünya koşullarında ortaya çıkan yeni teknoloji ve sistemleri kullanmada istekli.

Emeğe saygılı:

Verilen hizmetin yerine getirilmesinde, hizmet alan ve çalışan memnuniyetinin sağlanması için harcanan emeğe saygıyla yaklaşan.

 

AMAÇLARIMIZ   

 Kamu Hizmet Bilinci

Görevlerimizi Yerine Getirirken Kamu Hizmeti Bilinci ile Hareket Ederiz.

            Hizmet Standartları

Rastgele Değil, Hizmet Standartlarına Uygun Hareket Ederiz.

            Hizmet Bilinci

“Hizmet Etme Bilinci” Personelimizin Temel Çalışma Felsefesini Oluşturur.

            Kurumsal Amaçlar ve Misyon

Üniversitemizin Amaçlarını ve Misyonunu Paylaşır ve Takip Ederiz

Dürüstlük ve Tarafsızlık

Kurum İçi ve Dışı Tüm Davranış ve İlişkilerimizde Dürüstlük ve Tarafsızlık Esastır.

Saygınlık ve Güven

Bireysel ve Kurumsal Olarak Saygınlık ve Güven En Değerli Varlığımızdır.

Nezaket ve Saygı

Nezaket ve Saygı Karakterimizdir.

Yetkili Makamlara Bildirim

Etik Dışı Davranış ve Görev İhmali Konularında Yetkilileri Bilgilendiririz.

Çıkar Çakışmasından Kaçınma

Yürüttüğümüz görevlerde Çıkar Çakışmasından Kaçınırız.

Menfaat Sağlama Yasağı

Görev ve Yetkilerimizi Menfaat Sağlamak Amacıyla Kullanmayız.

Hediye Alma Yasağı

Hediye Olarak Tanımlanan Hiçbir Şeyi Kabul Etmeyiz.

Gizlilik ve Mahremiyet

İşimizle İlgili Bilgi ve Belgeleri Yetkisiz Kişilerle Paylaşmayız.

Bilgi Verme, Saydamlık ve Katılımcılık

Yürüttüğümüz Hizmetlerde Saydamlık Katılımı Önemseriz.

Fiziksel Kaynakların Geliştirilmesi ve Etkin Kullanımının Sağlanması

Üniversitenin Malları ve Kaynaklarının Kullanımında Gerekli Titizliği Gösteririz.

Katılımcı, Şeffaf, Hesap Verebilir Bir Yönetim ve Hizmet Anlayışının Sağlanması

Personelin Beceri ve Yetkinlik Düzeyinin Artırılması

Çalışan Memnuniyetinin Artırılması