İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğün Görevleri:

1-İç Kontrol Sistemini oluşturmaya, uygulamaya, izlemeye ve geliştirmeye yardımcı olmak, Görevleriyle ilgili yazışmaları yapmak, Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

2-Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek, ÖEB ve MİF lerin ön incelemesi, Gelir ve alacakların takibi, Muhasebe yetkililiği vekaletini almak, Aylık-3 aylık nakit talebinde bulunmak, Muhasebe yetkilisi mutemedi alındısı evraklarının kontrolü, Sayıştaya dönem başı, aysonu ve dönem sonu belgelerinin gönderilmesi, Ekders ile ilgili öeb incelemesi,Görevleriyle ilgili yazışmaları yapmak, Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

İç Kontrol  İş Akış Şeması

Ön Mali Kontrol  İş Akış Şeması