Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü

Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğün Görevleri:

1- Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatta belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak,Vergi beyannamelerin tahakkuk ve tahsil işlemlerini yapmak,Görevleriyle ilgili yazışmaları yapmak, Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

2-Avrupa Birliği, Tübitak,Erasmus,Farabi, Mevlana, Sodes, BAP v.b. projeleriyle ödemeleriyle ilgili işlemler Muhabir banka hesabı ile ilgili hesaba alma ve banka kapama işlemleri, Kişi borcu açma, Bütçeden ret ve iadeler,Ay sonu işlemlerinin yapılması, Yönetim dönemi hesabının hazırlanması,Ekders ve fazla çalışma ile ilgili teks,e-mail takip işlemi, Bankaya gidiş-geliş. İhale komisyonu üyeliği, Daire Başkanlığının web sayfasındaki güncelleme işlemlerini yapma, Ön ödeme ve mahsup sürelerinin takibi.

3-Maaş servisi işlemleri, Sgk, emekli kesenekleri, kefalet kesintisi, icra, nafaka, sendika kesintileri, maaş ile ilgili kişi borcu açma işlemleri, Geliştirme ödenekleri, terfi, promosyan, rapor v.b. işlemlerinin takibi, personel nakil bildirimini imzalama yetkisi.

4-Maaş servisi işlemleri,Maaş bordrosu vermek, Vergi beyannamelerini tahakkuk ve tahsil etmek, Aylık emsan -sgk tahakkuk ve bayan işlemi,Sgk, emekli kesenekleri, kefalet kesintisi, icra, nafaka, sendika kesintileri, maaş ile ilgili kişi borcu açma işlemleri, Geliştirme ödenekleri, terfi, promosyan, rapor v.b. işlemlerinin takibi, personel nakil bildirimini imzalama yetkisi.

 

Muhasebe İşlemleri İş Akış Şeması

Kesin Hesap İşlemleri İş Akış Şeması