Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü

Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğün Görevleri

 

         İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturulmasını sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek, idarenin faaliyet raporunun hazırlık çalışmalarını koordine etmek, Yönetim Bilgi Sistemi fonksiyonuyla işbirliği sağlamak, idarenin faaliyet alanlarına ilişkin verilerin istatistiki kayıt ve kontrol işlemlerini yürütmek, Birim personellerinin izin, sağlık raporu, görevlendirme, vekalet yazılarının yazılmasını ve birim personellerinin özlük işlemlerinin yapılmasını sağlamak, Başkanlığın Ödeme emri belgesi, Muhasebe işlem fişi, Teminatların çözümü, Birimlerin ÖEB ve MİF işlemleri, çek dökümü,Evrak kayıt, dosya arşivleme, Promosyon ve ATM cihazlarının ihalesi, Muhasebe yetkilisini belirttiği ve görevleriyle ilgili yazışmalar işlemlerinin yapılması, Daire Başkanının vereceği diğer görevler.

 

Stratejik Planlama Şubesi İş Akış Şeması